top of page

Digitalt lås - Yale Doorman

Säkert och smidigt med digitalt lås 

Uppgradera hemmet med ett digitalt lås godkänt av sbsc.se.

Lås upp dörren från telefonen, med kod, fingeravtryck eller Tagg.

Vi hjälper dig med införskaffning, montering och programmering.

Ring oss och berätta vad du söker så vi kan hjälpa dig på bästa sätt

040-611 19 48

Yaledoorman installation _edited.jpg

Vår Jourlåssmed är tillgänglig 24 timmar om dygnet i hela Skåne!

bottom of page